top of page

Качествен Контрол

Ние работим неуморно, за да се подсигурим, че нашето CBD масло е един от най-висококачествените продукти на пазара. Нашите органични почви минават безкомпромисни проверки  за качество и са съставени от най-добрите съставки достъпни на пазара. Нашият продукт е на пазара от много години, което ни е позволило да съберем ценен опит в изработката на CBD конопени масла.  Нашият екип е високо образован и квалифициран в сферата и знаят точно какво е нужно за изработка на висококачествено CBD конопено масло, с което да се гордеем. В резултат на това, вие можете да сте сигурен, че нашият CBD продукт покрива стриктни критерии за качество  и съдържание и не съдържа никакви вредни или генно модифицирани съставки

Качество от Почвата до Бутилката

Нашето CBD конопено масло се произвежда от  най-добрите органично отгледани конопени растения в Европа и покрива всички високи стандарти. Всички растения са наглеждани и следени от момента на засаждане до момента на извличане на CBD. Ние използваме само най-зелените и натурални методи, което гарантира, че конопа и почвата са 100% натурални.

Ние гарантираме:

Ние гарантираме:
  • Никакви пестициди, фунгациди или хербициди не са използвани при процеса

  • Нашият коноп е отглеждан с органични методи, което означава без химикали добавки, хормони на растежа или ГМО

  • CBD конопеното масло не съдържа вредни елементи

  • CBD конопеното масло минава през стриктни критерии за създаване

  • Все получавате най-добрият и органичен продукт.

bottom of page